VideoOnDemand

  • Viasat & Wexer – Avtalen är klara och samarbetet fortsätter

    Viasat och Wexer fortsätter sitt samarbete

    Åren går! Dagarna innan jul blev det klart att Wexer ännu ett år får fortsatt förtroende att hjälpa Viasatmed deras plattform för Video on Demand.

    Wexer har under snart 20 år (innan 1 september 2019 under namnet AppCentric) arbetat tillsammans med Viasat med att bygga upp deras plattform för Video on Demand. Wexer har utvecklat och är ansvarig för drift och vidareutveckling av Viasats tekniska system för att fylla plattformen med innehåll. Detta betyder att det är våra system som sköter inspelning och publicering av allt innehåll på Viasats VoD-plattform i samtliga skandinaviska länder, totalt mer än 50 kanaler och uppemot 1000 program per dygn, varje dag året runt.