Våra kunder

Vi arbetar gärna i en nära och långsiktig relation med våra kunder. Att involvera kunden tidigt i utvecklingen av ett nytt system gör att rätt frågor kan ställas, att kunden växer in i systemet och får förståelse för de komplexa frågor som kan dyka upp under resans gång. Det blir helt enkelt enklare att bygga utvecklingsbara långsiktiga system som kunden förstår!

images/Referenser/viasat-logo2.jpg

Viasat

Viasat
images/Referenser/weland-logo2.jpg

Weland Solutions

Weland Solutions
images/Referenser/haki-logo1.jpg

HAKI

HAKI
images/viaplay-logo.jpg

Viaplay

Viaplay
images/Referenser/holmquistsign-logo1.jpg

Holmquistsign

Holmquistsign
images/lg-collection-logo1.jpg

LG Collection

LG Collection
images/allente.jpg

Allente

Allente
images/nent-group-logo.jpg

Nent Group

Nent Group
images/Referenser/ventilteknik-logo.jpg

Ventilteknik

Ventilteknik
images/Referenser/nyposition-logo.jpg

Ny Position

Ny Position
images/Referenser/gtakanalbolag-logo.jpg

Göta Kanalbolag

Göta Kanalbolag
images/Referenser/leo-pharma-logo1.jpg

LEO Pharma Nordic

LEO Pharma Nordic

"...det har varit härligt och samarbeta med dig, alltid glad och positiv och mycket kompetent!!" (Kund som bytt jobb)

”Vi har samarbetat med Lexen IT-konsult i drygt tio år. Det som kännetecknar Magnus är noggrannheten, och förmågan att förstå vad kunden är ute efter. Han har varit delaktig i flera av våra projekt och ansvarat för användargränssnitt. Han har en bra känsla för att få funktion och design att fungera bra ihop, vilket gör gränssnitten lättförståeliga och intuitiva. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete, och kommer att fortsätta med det även framöver!”

”Vi har anlitat Lexen IT sedan vår första hemsida för över 10 år sedan. Hemsidans komplexitet har vuxit i takt med oss och där har Lexen IT varit ett ovärderligt stöd genom sin kompetens, uppfinningsrikedom och förståelse för vår verksamhet. Vi ser fram emot att utvecklas vidare, de närmaste 10 åren tillsammans med Lexen IT.”

”Vi har satsat mycket på vår hemsida som innehåller en stor webbshop samt flera andra komplexa funktioner. Hela sajten är mobilanpassad och vi jobbar mycket med sökoptimering vilket har ökat försäljningen markant. Vi har ett långt samarbete med Magnus och tillsammans har vi hela tiden utvecklat hemsidan till att bli ännu bättre. Magnus är noggrann och har en inställning att ingenting är omöjligt. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete. Nästa år satsar vi vidare mot nya mål!”