CPQ

  • Nu öppnar vi dörren till en ny spelplan och välkomnar Doorway till Wengine

    Doorway - Wexer

    Vi brukar säga att vi hjälper företag att förenkla och/eller effektivisera sin verksamhet. Att vi är en strategisk partner som hjälper våra kunder att prioritera och navigera i den oändliga digitaliseringsdjungeln. Det kan handla om en traditionellt enkel produkt som av olika anledningar blivit komplicerad att visualisera och sälja. Det kan också handla om en komplicerad produkt som kräver ett noggrant och tidskrävande arbete för att sammanställa alla underliggande/kompletterande artiklar som en (slut)kund själv har byggt enligt just sina önskemål.

  • Säljverktyg drabbat av tekniksprång - Panelportalen flyttar till Wengine!

    Holmquistsign konfigurator designverktyg - Wexer AB

    Nu har vi flyttat Holmquistsigns gamla produktkonfigurator och webbapplikation till Wengine CPQ (Configure, price and quote). Wengine är vår CPQ och plattform för skräddarsydda webbsystem. Skillnaden är enorm! Tidigare fick användaren vänta många långa sekunder innan Autodesk Configure 360 uppdaterade och renderade 3D-modellen på webbsidan, nu uppdateras modellen direkt när inmatningen sker. Tekniken vi / Wengine använder för att skapa 3D-modellen är idag webbstandard och gratis att använda. För att generera ritningar för konstruktion används Autodesk Forge och Inventor iLogic.