Vårt erbjudande.

Vår egenutvecklade, flexibla plattform Wengine kan användas som grund för många applikationer. Allt från sälj-, produktdesign- och konfigureringsverktyg, till intranät och appar. Tillsammans har vi idéerna, med Wengine gör vi dem verkliga.

Digitalisering och konkurrens­fördelar.

Vi är bra på att skapa affärsnytta och hjälpa våra kunder med smarta digitala arbetssätt. Vår långa erfarenhet av digitalisering och att bygga webbsystem som förenklar, förändrar och skapar mervärden har gett oss inblick och kunskap om många branscher och verksamheter. Denna kunskap gör att vi kan vara en engagerad och strategisk samarbetspartner som är bra att bolla idéer med.

Intranät och verksamhetsstöd.

Vi gillar systemutveckling och lösningar som inte passar in i några standardlösningar. Det kan t.ex. vara ett system som kompletterar ett affärssystem med information som är mera lättillgänglig och sökbar eller en webbapplikation som underlättar kommunikationen med kunder, återförsäljare och/eller personal.

Det kan också vara ett system för att skapa vi-känsla eller underlätta inmatning från fältet, ett system för att skapa XML-filer till ett CAD-program/konfigurator, eller ett system för att skapa dynamiska dokument och produktblad.

 

Digitalisering och konkurrens­fördelar

Sälj- och konfigurerings­verktyg.

Att göra ett köpbeslut enkelt eller snabbt kunna skapa en komplicerad offert ger konkurrensfördelar. Ett bra sätt att skapa konkurrensfördelar är att ha ett bra säljverktyg eller en produktkonfigurator som kunden själv bygger sin produkt i, eller som en säljare använder för att snabbt kunna göra beräkningar eller skapa offerter, dokument, ritningar eller skapa order i affärssystemet.

Wexer erbjuder en flexibel plattform för sälj- och CPQ-verktyg (configure, price, quote) som enkelt kan skräddarsys till dina förutsättningar.

 

Digitalisering och konkurrensfördelar

Smart Industri.

Smart industri handlar till stor del om att optimera och förenkla processer, från första kontakten med kunden, till leverans och eftermarknadstjänster. På Wexer har vi stor erfarenhet och kunskap kring de utmaningar som industrin möter idag, men också de möjligheter som digitalisering skapar.

Vi har hjälpt våra industrikunder med allt från att bygga enklare säljverktyg, till kraftfulla produktkonfigurerings- och CPQ-system. Vi har också erfarenhet av att skapa system för effektiviserad hantering av eftermarknadstjänster, service och reservdelsbeställning. Idag finns möjligheterna att ta industrin till nästa nivå.

 

Digitalisering som skapar mervärden

Appar och webb.

För att nå sina kunder eller medarbetare är ofta en webblösning ett bra alternativ. Andra gånger vill man ha en app till mobilen eller plattan. Wexer kan hjälpa er att göra rätt val och implementera den. Vi jobbar med det mesta inom systemutveckling och skräddarsyr lösningar som är direkt anpassade till kundens behov.

 

Appar och webb - Wexer

Integration med affärssystem.

Varje organisation har idag flera IT-system för att hantera verksamheten. Många gånger är systemen inte integrerade med varandra samtidigt som behov finns av att flytta data mellan systemen.

Vi är duktiga på att koppla ihop våra lösningar med kundens befintliga system och skapa mervärden. De lösningar vi tar fram integreras alltid sömlöst i våra kunders befintliga affärssystem, för att data ska kunna röra sig fritt och tillgängligt.

 

integration med affärssystem

Drift och support.

När du väljer Wexer som leverantör av drift och supporttjänster, så väljer du också en partner som ser utvecklingsmöjligheter i vardagen. Vi har lång erfarenhet av IT- och systemutveckling, och vi har en nära kontakt med våra kunder.

Det gör att vi inte bara kan hantera löpande drift- och supportärenden effektivt, vi kan också agera proaktivt och bidra till att din verksamhet effektiviseras och att vi tillsammans kan skapa mervärde för dina kunder.

 

 

Drift och support Wexer

Wengine.

Med vår egenutvecklade plattform Wengine kan vi utveckla snabbt och kostnadseffektivt. Plattformen har grundläggande funktionalitet och en flexibel arkitektur.

Wengine.

Med vår egenutvecklade plattform Wengine kan vi utveckla snabbt och kostnadseffektivt. Plattformen har grundläggande funktionalitet och en flexibel arkitektur.

Stories.

weland solutions stories wexer

Weland Solutions

Wexer har tillsammans med Gislavedbaserade Weland Solutions tagit fram ett nytt säljverktyg för hissautomater.

allente-wexer-samarbete

Allente

Under 2021 slogs Viasat och Canal Digital samman och bildade det nya bolaget Allente.

När världen förändras. Behåll försprånget.

Vi bygger skräddarsydda webbsystem som skapar
affärsnytta och konkurrensfördelar.

Beyond standard.

Wexer är inte företaget som nöjer sig med standard. För vi ser det unika i våra kunders tjänster och produkter. Som IT-partner vill vi vara en del av våra kunders långsiktiga utveckling och bygga de lösningar som ger dig flest möjligheter att ta din affär till nästa nivå.

Wexer AB.  Drottninggatan 50, 591 27 Motala.  (+46) 141 10 90 10hej@wexer.se
©Wexer AB.    Integritetspolicy.