Öka din försäljning med Wengine CPQ.

CPQ och produkt­-konfigurering.

CPQ / Produkt­konfigurator – Effektivare arbetssätt och fler kunder

CPQ och konfigurator – vad är det? 

CPQ står för Configure, Price, Quote vilket på svenska innebär Konfigurera, Pris och Offert. Ett CPQ-verktyg eller en produktkonfigurator som vi ofta kallar den, gör det möjligt för säljare och kanske även kunder att snabbt och enkelt sätta ihop en produkt och få en BOM-lista/materialförteckning, ett pris och/eller en ritning, ett produktblad eller en monteringsanvisning, etc.

Ett CPQ-system är alltså ett digitalt verktyg inom försäljning som används av säljare eller av kunden själv för att snabbt, enkelt och felfritt kunna sätta ihop önskade och giltiga val/artiklar till ett komplett erbjudande. Ofta tänker man kanske att det mest är för komplexa och tekniska produkter, eller dynamiska produkter som till exempel pall- och byggnadsställningar. Men det kan givetvis vara alla möjliga artiklar och tjänster som med fördel kan väljas och byggas ihop till en produkt eller ett erbjudande i en CPQ.

HAKI Bro
Sportbox
Weland Solutions Inredning

Inte alltid PQ.

Ibland är det viktiga att snabbt kunna göra beräkningar eller automatiskt generera tekniska specifikationer, ritningar, monteringsanvisningar, osv. Det vill säga enbart fokusera på C som i Configure, inte P som i price eller Q som i quote. Givetvis är det många gånger önskvärt att även visa ett pris eller generera en komplett offert. Men ibland kanske det är viktigare att automatiskt och snabbt generera en monteringsanvisning, bild, 3d-modell, BIM-objekt.

Det brukar också visa sig att långt ifrån alla företag har koll på sin affärslogik, eller rättare sagt, de har koll, men sättet de arbetar eller säljer på idag stämmer inte överens med hur artiklarna en gång i tiden sattes upp i affärssystemet. Av den, branschförändringar eller andra anledningar kan det vara klokt att vänta med P och/eller Q, och börja med en C. Dvs. enbart en konfigurator för att sätta ihop ett erbjudande med till exempel artiklar, produkter eller tjänster.

Doorway
HQS-korgpanel
LG Collection ritning

Fördelar med en CPQ / produktkonfigurator.

Det finns många fördelar med att använda sig av en produktkonfigurator för att sätta ihop artiklar:

Z

Sparar tid

Att göra beräkningar, ta fram en materialspecifikation och skriva/rita/beskriva kundens önskemål tar ofta lång tid. Med en produktkonfigurator kan mycket automatiseras och snabbas upp. Vi har exempel på när Wengine CPQ fått ner offerttiden från 4-5 timmar till 3-5 minuter.

Z

Alltid rätt

I en konfigurator som är rätt byggd går det inte att göra fel genom att till exempel räkna fel eller välja inkompatibla artiklar, fel valuta/rabatter osv.

Z

Snabbare avslut

En kund får snabbt en tydlig bild och ett bra beslutsunderlag vilket ofta snabbar upp ett köpbeslut. Många gånger kanske också kunden själv kan konfigurera och beställa önskade artiklar, vilket ytterligare sparar tid och triggar köpbeslut.

Z

Mervärde till kund

Tydliga offerter, specifikationer och möjlighet till kundspecifik eftermarknad är några av många fördelarna med en produktkonfigurator.

Z

Högre kvalitet

Det går inte att göra fel! En produktkonfigurator har helt koll på mängden artiklar i en önskad konfiguration och vilka artiklar som får/kan väljas osv. Kunden får exakt de delar som behövs och till exempel en kundunik specifikation, instruktion eller monteringsanvisning.

Z

Expediera fler order med samma personal

Det går fort att jobba i en konfigurator och skicka offerter, och när en offert blir order kan den automatiskt skickas till önskat affärssystemet och/eller faktureringsprogram.

Z

Kunden kan själv bygga sin produkt

Att kunden bygger sin produkt själv sparar givetvis en massa tid. Men en annan sak som är bra är att kunden själv verifierar och godkänner sin konfiguration och beställning. Detta minimerar diskussioner om vem som angav fel mått eller stavade fel och man kanske slipper att skicka en ny produkt gratis.

 

Trigga köpbeslut och effektivisera flöden.

Några saker som varierar i en CPQ eller produktkonfigurator är, som vi tidigare nämnt, vad man vill få ut av det man väljer och sätter ihop. Ibland är det viktiga att snabbt trigga ett köpbeslut genom att visa de ihopsatta delarna i en bild eller i en 3d-modell som vi till exempel gör i vår räckes-demo och entresolplans-demo, och ibland är målet att snabbt göra beräkningar och ta fram data, monteringsanvisningar, ritningar, tekniska specifikationer, produktblad, osv.

En annan sak man kan göra med 3d är att enkelt ge en känsla av hur något kommer att se ut, till exempel testa storlek och placering av logotyper på en bil, som vi gör i vår car branding-demo.

När det gäller vad man vill få ut av en konfigurator vill säljsidan ofta en sak och administratörer och ingenjörer en annan. Det visar sig också ganska ofta att man inte har helt koll på sina artiklar och processer, och att det ofta dyker upp nya/andra önskemål under resan. Vår rekommendation är därför alltid; gör inte allt på en gång. Ta de lågt hängande frukterna först.

Demo-räcken
Demo Entresolplan
Demo Carbranding

Affärssystem med produktkonfigurator?

Det finns många affärssystem som erbjuder moduler för CPQ-system och produktkonfigurering. Ibland är de riktigt bra och passar verksamheten perfekt, ibland är de inget vidare och saknar funktionalitet man önskar. En vanlig sak kan till exempel vara att det inte går att lägga konfiguratorn på sin eller sina återförsäljares hemsidor så kunderna själva kan använda konfiguratorn.

De kräver oftast även kostsam specialistkompetens för att implementera en CPQ-modul och de önskade artiklarna/modellerna. Och kanske är affärssystemet inte heller så dynamiskt att vidareutveckla eller integrera med andra system som man önskar. Det kan också vara så att affärssystemet man en gång i tiden valde helt enkelt inte har någon produktkonfigurator.

Integration med andra system.

Idag har företag ofta en uppsjö av olika digitala hjälpmedel och system för att effektivisera sin verksamhet. Det kan till exempel vara olika verksamhetssystem, affärssystem, bokföringssystem, säljstödsystem, projektledningssystem, kundportaler, olika maskiners optimeringsprogram, osv.

Tyvärr är det ofta svårt och ibland t.o.m. omöjligt att få sina system integrerade med varandra, och dra nytta av de olika systemens alla fördelar och möjligheter.

Det är här som vår plattform Wengine med fördel kommer in i bilden. I Wengine finns API:er för att kommunicera med andra system som till exempel Monitor, Pyramid och Fortnox, och Wengine kan till exempel komplettera dem genom att göra data lättillgänglig, automatisera flöden, låta kunden själv bygga sin produkt eller se sina beställningar och tidigare ordrar osv. Bara fantasin sätter gränserna.

Fördel Wengine CPQ.

En bra sak med vår plattform Wengine är att vi är helt fria att koda precis som vi vill. Vi behöver inte (om vi inte vill) anpassa oss till ett standardutseende på ett gränssnitt eller säga att vi inte kan integrera oss med ett visst system. Det finns heller inga ramar eller inriktning som vi strikt måste följa som begränsar våra system. Vi kan enkelt bygga till ny funktionalitet helt enligt kundens specifika önskemål, när nya önskemål/inriktningar dyker upp.

Vi bygger helt enkelt inte in oss i hörn. Och vi bygger alltid helt enligt kundens önskemål. Detta gör det möjligt att börja med ett litet system och utveckla systemet över tid, när nya behov och önskemål dyker upp. Vi jobbar alltid i en nära relation med kunden, vilket resulterar i intuitiva och enkla webbsystem som verkligen uppskattas och används.

Våra huvudmål när vi bygger ett sälj- och konfigureringsverktyg.

Z

Det ska gå snabbt och enkelt att välja och sätta samman önskade artiklar enligt kundens önskemål.

Z

Det ska automatiskt gå att generera till exempel en bild, 3d-modell, BOM-lista, BIM-objekt, monteringsanvisning, produktblad, offert, order, ritning, teknisk specifikation eller liknande.

Z

Det ska inte gå att välja inkompatibla artiklar eller artiklar som av någon anledning inte passar ihop eller får väljas.

Z

Det ska integreras med andra system som till exempel affärssystem, ekonomisystem, CRM-system, maskiner, osv.

Ofta kompletterar Wengine ett affärssystem med att vara ett mer tillgängligt och flexibelt system som också kan anta lite andra roller i verksamheten:

Z

Wengine CPQ

Z

Wengine Säljverktyg

Z

Wengine Egenkontroll

Z

Wengine Verksamhetssystem

Z

Wengine Kundportal

Wengine blir ofta spindeln i nätet som snabbt kan anpassas och integreras med andra system och komplettera dem med funktionalitet och lättillgängliga rollstyrda funktioner och gränssnitt.

Vill du veta mer?

Wengine.

Med vår egenutvecklade plattform Wengine kan vi utveckla snabbt och kostnadseffektivt. Plattformen har grundläggande funktionalitet och en flexibel arkitektur.

Wengine.

Med vår egenutvecklade plattform Wengine kan vi utveckla snabbt och kostnadseffektivt. Plattformen har grundläggande funktionalitet och en flexibel arkitektur.

Beyond standard.

Wexer är inte företaget som nöjer sig med standard. För vi ser det unika i våra kunders tjänster och produkter. Som IT-partner vill vi vara en del av våra kunders långsiktiga utveckling och bygga de lösningar som ger dig flest möjligheter att ta din affär till nästa nivå.